UGE DATO ARRANGEMENT

9

2. marts

Skolernes Trivselsdag  

En markering af skolens trivselsfremmende arbejde.

Skoler kan bruge Skolernes Trivselsdag til at synliggøre deres trivselsarbejde og markere, at de arbejder aktivt for at forebygge, og bekæmpe mobning blandt eleverne.  En trivselsdag giver fælles oplevelser og markerer samhørighed på skolen.

For alle skoler og deres lokalsamfund er der stor værdi i en årlig og national trivselsdag.

Se her: https://redbarnet.dk/skole/events/min-skole-min-ven/