UGE

DATO

ARRANGEMENT

9

2. marts

Skolernes Trivselsdag  

En markering af skolens trivselsfremmende arbejde.

Skoler kan bruge Skolernes Trivselsdag til at synliggøre deres trivselsarbejde og markere, at de arbejder aktivt for at forebygge, og bekæmpe mobning blandt eleverne.  En trivselsdag giver fælles oplevelser og markerer samhørighed på skolen. For alle skoler og deres lokalsamfund er der stor værdi i en årlig og national trivselsdag.

Se her: https://redbarnet.dk/skole/events/min-skole-min-ven/ 

12

21. marts

National matematik konkurrence – Kængurue 

Kænguruen afholdes på den internationale Kængurudag torsdag d. 21. marts 2019.

Kænguruen består af en individuel konkurrence og en fælles udforskningsdel efter konkurrencen, hvor klassen hopper videre med Kænguruen og udforsker opgaver fra konkurrencen sammen.

I konkurrencen skal eleverne individuelt løse et opgavesæt på 60 minutter med fem svarmuligheder til hver opgave. For 4.-5. klassetrin er der fra 2017 21 opgaver, og for 6.-7. klassetrin er der 24 opgaver.

Da det er en konkurrence med flotte præmier til bedste klasse, er det skolens ansvar, at eleverne ikke arbejder sammen under den individuelle del.

Læs mere på hjemmesiden:

http://kaenguruen.dk/ 

12

Hele ugen

LæseRaketten

Hele Verden i Skole er en kampagne, der sætter børns ret til uddannelse på skoleskemaet i Danmark.

Kampagnen består af bogen LæseRaketten med et online elev- og lærermateriale, hvor eleverne kan gå på opdagelse i blandt andet film, billeder, musik, og hvor læreren kan finde en række konkrete opgaveforslag, undervisningsmateriale til emneuger og meget andet.

Derudover kan man vælge at deltage i ‘Den Globale Aktionsuge’ samt en klassekonkurrence, hvor elever fra Danmark, Sydslesvig og Grønland har mulighed for at samle ind til børns skolegang i fattige lande.

Hold øje med opdatering her: http://heleverdeniskole.dk/om-hele-verden-i-skole/

Tilmelding her: http://heleverdeniskole.dk/tilmelding-2019/

12

21. marts

FN’s Internationale Dag mod diskrimination, fremmedfrygt og racisme

12

21. marts

UNESCO Verdens Poesidag

Der sættes fokus på forskellige former for digte.

12

22. marts

Verdensdagen for vand 

Dagen giver anledning til at sætte fokus på vores vigtigste ressource – VAND. Leveringen af rent drikkevand og håndteringen af spildevandet er en forudsætning for et godt liv.

På: https://www.vandetsvej.dk/ kan du også gå på opdagelse i vandets verden. Der udgives et gratis undervisningsmateriale om vand og vandets kredsløb.

Målgruppe:  7.-10. klasser. (Kan også bruges til 6. klasse)

Åben skoletilbud:

https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/spildevand-er-det-bare-vand