Hvordan har skolen dannet eleverne gennem tiden?

Hvordan har skolen dannet eleverne gennem tiden?

En række digitale, tværfaglige undervisningsmaterialer giver mulighed for at dykke ned i de enkelte skolefags historie, i elev- og lærerrollens historie og i skolens skiftende formål i de sidste 200 år.Læs mere her

læs mere
Tip til skriveøvelse

Tip til skriveøvelse

I Biblioteket er der netop landet en samling af kortprosatekster skrevet af forfatteren Anders Johansen. Alle tekster indledes med ordene "Her, hvor vi bor ...", og til hver tekst hører også et fotografi. Brug teksterne som oplæg til elevernes kreative...

læs mere
Vis eleverne, at de er en del af historien

Vis eleverne, at de er en del af historien

Forløbet Min egen historie er blevet udvidet Undersøgelser fra det nationale videncenter HistorieLab viser, at mange elevers synes, at det de lærer i faget historie ikke har noget med deres eget liv at gøre. Derfor har forløbet nu endnu større fokus på, at...

læs mere
Hvorfor skal du spille rollespil i din historieundervisning?

Hvorfor skal du spille rollespil i din historieundervisning?

FÅ SVARET PÅ VORES GRATIS WEBINAR Rollespil behøver ikke kræve skumsværd, lædertøj og horn i panden. Og det behøver ikke kræve år og dags forberedelse at kaste sig ud i som lærer. Marianne Dietz har udviklet historiske rollespil i mange år. Hun er...

læs mere
Evaluering og feedback i historie

Evaluering og feedback i historie

Hvordan kan evaluering og formativ feedback tænkes ind i historieundervisningen? Denne artikel sætter fokus på det, læreren skal være særligt opmærksom på i faget, og giver inspiration til, hvordan feedback kan gribes an.Læs artiklen her

læs mere
I gang med kildearbejde – hvordan?

I gang med kildearbejde – hvordan?

I historie skal eleverne arbejde undersøgende og videnskabende med kilder. Dette arbejde skal igang fra starten, og det behøver ikke at være svært. Det er forløbet her et eksempel på.Læs mere her

læs mere
Kvinder i kamp

Kvinder i kamp

Kvinder i kamp er en cool graphic novel om kvindebevægelsens mange dramatiske kampe, som stadig inspirerer og fascinerer den dag i dag.Læs fx om kvindekampen under slaveriet i 1700-tallet, kampen for fri kærlighed og pigen Malalas kamp for at gå i skole og...

læs mere
Kanon: Kvinders valgret

Kanon: Kvinders valgret

Med kanonpunktet om kvinders valgret kan dine elever få et historisk overblik over kvindernes kamp for at få stemmeret.Læs mere her

læs mere
Kvinders valgret

Kvinders valgret

I forløbet om kvinders valgret skal skal dine elever arbejde med forudsætningerne for grundlovsændringen i 1915, der sikrede kvinder stemmerettigheder. De skal arbejde kritisk med kilder fra tiden, som tager afsæt i den historiske udvikling af demokratiet...

læs mere