Didatik

Vejledning og læringsmål

Når du redigerer i forløb, fjernes læringsmål og lærervejledninger for de kapitler, som du sletter. Din redigerede version af forløbet indeholder derfor kun de læringsmål og lærervejledninger, der hører til de afsnit, du har valgt.

læs mere

Fremhæv eller sammenlign besvarelser

På IWB eller via projektor kan du bruge elevsvar i en klassediskussion ved at markere tjekboksen ved elevernes navne. Herefter skal du klikke på knappen Fremhæv valgte, og svarene vil blive sidestillet i toppen, mens de andre svar fjernes fra...

læs mere

Elevsvar som tekster

I opgaver med åbne svarmuligheder kan du også få et overblik over elevernes svar. Når du trykker på Elevsvar, får du først en liste over elever, der har svaret. Hvis du klikker på pile-ikonet øverst til højre i boksen, vil boksen forstørres, og du vil...

læs mere

Elevsvar i tal

Klik på Elevsvar for at få overblik over klassens samlede antal besvarelser. Klikker du på Besvarelser ved siden af menupunktet Klasse, vil du få en alfabetisk liste over de elever, der har besvaret opgaven.

læs mere

Oplæsning

Oplæsningsfunktionen er en rigtig god støtte til elever, der har svært ved læsningen. Eleven kan vælge at aktivere permanent oplæsning eller selv markere tekst, der skal læses op. Eleverne kan selvfølgelig også altid benytte andre oplæsningsværktøjer som...

læs mere

Ordforklaringer

Der er ordforklaringer i alle forløb. Eleverne kan bruge mouseover til at se betydningen af svære ord, så de hurtigt kommer videre med teksten og kan bevare fokus på læsningen.

læs mere