Rigsarkivets nye tidslinje Genforeningen 1920 retter sig mod udskolingen, gymnasiet og HF og rummer originale, autentiske kilder, der fortæller om de begivenheder, der førte til, at Sønderjylland efter 56 år under tysk herredømme blev forenet med Danmark.

Kilder og kildekritik
Tidslinjen består ud over en generel tematekst om perioden også af en række nedslag. Hvert nedslag består af en kort introducerende tekst til kilden og en kilde, der både vises i original og i læsevenlig udgave. Til hvert nedslag er der tilhørende arbejdsspørgsmål, som lader eleverne træne deres evner i kildekritik.

På tidslinjen findes nedslag, der handler om:

  • Folkets selvbestemmelsesret
  • Rejsningen af det sønderjyske spørgsmål
  • Aabenraa-resolutionen
  • Den sociale nød i Sønderjylland
  • Den almindelige stemning blandt befolkningen
  • Fredskonferencen i Paris
  • Afstemningerne
  • Festlighederne efter afstemningerne
  • Perspektiver ud i verden

Til tidslinjen er der derudover lavet en begivenhedsoversigt, som eleverne kan støtte sig til undervejs og en længere introducerende tekst: Historien bag Genforeningen, som underviseren kan bruge til at få den fornødne baggrundsviden om emnet.

Endelig findes der en kahoot-quiz, hvor eleverne kan teste deres viden om genforeningen 1920.

Tidslinjen er gratis at bruge og findes på Rigsarkivet undervisningsportal.
Hvis man i tilknytning til tidslinjen ønsker at indbygge et forløb om kildekritik, har Rigsarkivet lavet en række værktøjer (printark, film mm.), der kan understøtte dette arbejde. Dem kan du finde her.