Materialet henvender sig til udskolingen og inddrager fagene dansk, samfundsfag, geografi og historie.

Materialet søger, gennem en innovativ tilgang til læring og med udgangspunkt i elevernes nysgerrighed og virketrang at sætte fokus på eleverne som borgere i en verden i forandring.
 
Materialet tager sit afsæt i FN’s Verdensmål og Børnekonventionen, og vi ønsker med materialet at aktivere eleverne, så de kan blive medskabere eller såkaldt ”Actors of Change” i virkeliggørelsen af Verdensmålene.
Med inddragelsen af fagligheden fra teknologiforståelse ønsker vi med UNGE FORANDRER VERDEN at sætte gang i det analyserende, kreative og skabende arbejde hos eleverne.

Læs mere her