Begrebsforklaringsøvelser og begrebskort kan være med til at udvikle eleverne fagsprog i geografi. Både skriftlige og mundtlige kommunikationsformer kan styrkes ved at tage afsæt i elevernes hverdagssprog og herigennem udvikle deres fagsprog. Der er både mulighed for at bruge digitale devices og for at integrere bevægelse i de beskrevne aktiviteter.