I temaet “Klimaændringer” kan dine elever arbejde med konsekvenser af udledning af CO2 og andre drivhusgasser.

Temaet indeholder en samling af kort over CO2-udledning, forventede temperatur- og nedbørsændringer i 2070-2100, afsmeltning af havis i Arktis samt ørkendannelse og regnskovsrydning.