Den 10. december fejres 70-årsjubilæet for Menneskerettighedsdagen verden over. Hvis du kunne tænke dig at gøre noget ud af dagen, kan du tage udgangspunkt i et eller flere af de syv korte forløb om menneskers rettigheder herunder.

Forløbene sætter bl.a. fokus på spørgsmålene:
• Hvorfor har vi menneskerettighederne?
• Hvordan blev de skabt, og hvordan bruges de?
• Hvordan taler vi om og til hinanden i klassen?
• Hvordan forholder dine elever sig til begrebet racisme?

Alle forløbene er frit tilgængelige i hele december.

Læs mere her