Stemmer fra Sydhavnen er et helt nyudviklet multimodalt læremiddel, som er en online ressource. Der er et færdigbygget undervisningsforløb i en meget detaljeret lærervejledning, undervejs i forløbet arbejder eleverne med meget andet end tunge tekster, der er både youtubeklip, læringsaktiviteter, muligheder for at eleverne selv er aktive i bl.a. samfundsfaglige metoder.

Selve undervisningsforløbet og temaet er bygget op omkring Sydhavnen i København, som er Danmarks mest ulige bydel. Man kan som underviser enten vælge at anvende læremidlet direkte, eller i stedet selv at finde et mere lokalt sted med ulighed og så anvende læremidlets ideer, metoder, kopisider, men også de mere generelle tilgange til ulighed.

Se meget mere på http://stemmerfrasydhavnen.dk/